בעלי תפקידים

 1

עפרה בניטה

מנהלת

2

פיטלוביץ לורט

א'1

3

נרדע אילנה

א'2

4

שמרית פדל

ב'1

5

יעל זינגר

ב'2

6

גולדברג  יפה

ב'3

7

שמשון קמנשציק פזית

ג'1

8

מלמד לימור

ג'2

9

שחר בן סימון

ד'1

10

פוירשטיין מיכאלה

ד'2

11

אביטל  תמי

ד'3

12

מייזל  אסתי

ה'1

13

אבנשיץ נורית

ה'2

14

חכמיאן רותי

ה'3

15

פולק אהובה

ו'1

16

הדס פילדרמן

ו'2

17

אליאני לירון

סל שילוב

18

אתי זצר

שילוב

19

אוראל שגב

שילוב

20

בן כליפה אוריה

מדעים

21

שחר שיח

מ"מ למדעים

22

סיוון עטיה

אנגלית

23

שירית לינהרד

אנגלית

24

עדי דילויה

מורה כללית

25

וייסמן גבי

מוסיקה

26

פרידמן  אריק

חנ"ג

27

שלומי דרחי

חנ"ג

28

אתי לובלסקי

אומנות

29

ג'בלי סיגל

מורה כללית

30

לאה שביט

תגבור

31

רינת שטרית

תגבור

32

רותי פוקס

יועצת

33

שגית גרשוני

יועצת

35

ליבשיץ   אנה

ריתמוסיקה

36

קרן גביש

תרפיסטית

37

דובדבני  גניה

סייעת

38

ורד כהן

פסיכולוגית

39

שגיא וועקנין

מדריך מוגנות

40

כהן עופר

טכנאי מחשבים

41

מורן טברו

מורת תגבור

42

ברכה ווסה

מגשרת

43

איציק ענבל

מזכירת ביה"ס

44

סיגל בן יאיר

סייעת

45

עליזה נקש

אם הבית

46

מרסלו  טרואל

אב בית