שכבה ה'כיתה ה' 1                  |                כיתה ה' 2             |        כתה ה'3
כניסה למייל של תלמידים:
1. היכנסו לאתר google
2. היכנסו למילה gmail או דואר
3. הקלידו בשם המשתמש את הכתובת שקיבלתם ממחנכת הכיתה
0000000@ps.edu-haifa.org.il

@ps.edu-haifa.org.il       את כתובת זו, ניתן להקליד באותיות בעברית כאשר המקלדת על        

הודעות משרד החינוך בשעת חירום