שכבה ג'      כתה  ג'1                        כתה ג' 2                   

לחצו על הקישור בכדי להיכנס למייל ומשם הדרך לאתר הכיתתי קצרה. קישור


כניסה למייל של תלמידים:
1. היכנסו לאתר google
2. היכנסו למילה gmail או דואר
3. הקלידו בשם המשתמש את הכתובת שקיבלתם ממחנכת הכיתה
0000000@ps.edu-haifa.org.il

@ps.edu-haifa.org.il       את כתובת זו, ניתן להקליד באותיות בעברית כאשר המקלדת על אנגלית


ךן.ערם.שכןשי-וגק.דפ@

הודעות משרד החינוך בשעת חירום