פתיח של סיפור - שיעור 2

                                      שיעור מס' 2- טיוט ומשוב עמיתים
פתיחה: אציג בפניכם תמונה
דיון: 
1. מה אתם רואים בתמונה?
2. נראה שהילדה מעבירה ביקורת. האם ניתן להעביר ביקורת בדרך חיובית? כתבו כיצד במסמך השיתופי.

גוף השיעור:
בשיעור הקודם כתבתם פתיחות של סיפורים. כעת, על כל תלמיד לפתוח שקופית מהמסמך השיתופי ולמשב את חברו בדרך בונה. במשוב עליו להתייחס למרכיבי הפתיחה של הסיפור (זמן, מקום ודמויות): מסמך.

סיכום השיעור: כתבו בקיר הפתקים כיצד הרגשתם כממשבים וכמקבלי המשוב

Comments