שכבה ב'

כיתה ב' 1                    |                כיתה ב' 2             |       |     כיתה ב'3         


כניסה למייל של תלמידים:
לחצו על הקישור בכדי להיכנס למייל ומשם הדרך לאתר הכיתתי קצרה. קישור


1. היכנסו לאתר google
2. היכנסו למילה gmail או דואר
3. הקלידו בשם המשתמש את הכתובת שקיבלתם ממחנכת הכיתה
0000000@ps.edu-haifa.org.il

@ps.edu-haifa.org.il       את כתובת זו, ניתן להקליד באותיות בעברית כאשר המקלדת על אנגלית


ךן.ערם.שכןשי-וגק.דפ@


הודעות משרד החינוך בשעת חירום