שכבה א'


כיתה א' 1                    |              כיתה א' 2                         

 
כניסה למייל של תלמידים:
1. היכנסו לאתר google
2. היכנסו למילה gmail או דואר
3. הקלידו בשם המשתמש את הכתובת שקיבלתם ממחנכת הכיתה
0000000@ps.edu-haifa.org.il

@ps.edu-haifa.org.il       את כתובת זו, ניתן להקליד באותיות בעברית כאשר המקלדת על אנגלית


ךן.ערם.שכןשי-וגק.דפ@


הודעות משרד החינוך בשעת חירום