לוח צלצולים

לוח צלצולים

08:00- 08:50- שיעור ראשון

08:50 – 09:40 שיעור שני

09:40 – 09:55 הפסקת אוכל

09:55 – 10:15 הפסקה

10:15 – 11:00 שיעור שלישי

11:00 – 11:45 שיעור רביעי

11:45 – 12:00 הפסקה

12:00– 12:45 שיעור חמישי

12:45- 13:30- שיעור שישי

13:30- 13:35- הפסקה

13:35- 14:20- שיעור שביעי

14:20 – 15:05 שיעור שמיני.                      

 

להזכירכם!

 

שערי ביה"ס נפתחים רק בשעה 07:30.

 

תורנות מורים תחל בשעה 07:40.

 
Comments