מידעון ינואר

  יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

ש

 

 

 

 

 

 

 

1

*כתות ה'

 בחי פארק

*בדיקת גדילה כיתה א'3

2

ב

 

 

4

*סכום יחס חיובי לבע"ח ה'1

*יום זה"ב

 

5

*חיסונים כתות ב'

 

6

*הרקדה

 

7

בוקר שירה ג-ד

 

8

9

*ארוחת בוקר

ת

 

 

11

*סכום יחס חיובי לבע"ח ה2

*

12

*חיסונים כתה ב2

*שעת סיפור עם ראש העיר

א1+א2

*תחרות האיות באנגלית

 

13

*חידון ביאליק כיתתי

 

14

 

*מופע מוסיקלי א-ב

15

16

 

*צלשים

ש

 

 

18

*מרתון לוח הכפל

 

19

*מרתון לוח הכפל

 

20

*מרתון לוח הכפל

 

21

*מרתון לוח הכפל

*בוקר שירה א-ב

 

22

*מרתון לוח הכפל

 

23

*ארוחת בוקר

*יום שיא מרתון לוח הכפל

ל

 

 

 

25

*הפסקה פעילה-יפה מסרמן

 

26

27

 

28

*הצגה כתות ג-ד

11:00- שולחן מנהיגים

29

30

ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם

לוח ארועים חודש ינואר– תלמידים