מתמטיקה כתות ב'


הַלְבִּישׁוּ אֶת הַדוּבִּי בְּפִרְטֵי לְבוּשׁ וּבִּדְקוּ אֶת הַאֶפְשַׁרוּיוֹת הַשׁוֹנוֹת לְהֵרְכֶּבִים שׁוֹנִים שֶׁל פִּירְטֵי הַלְבוּשׁ.

הנדסה

    מְצוּלָעִים-
הִכַּנְסוּ לַיְשׂוּמוֹן וּבְנוּ מְצוּלָעִים 
שׁוֹנִים מַיְינוּ אוֹתָם לְפִי מִשְׁפָּחוֹת.
בניית מצולעים

שיוויונים ואי שיוויונים

פְתִיחָה: הַמְחֲנֶכֶת תִכַּנֵס לַיְשׂוּמוֹן וְתָצִיג בִּפְנֵי הַתָלְמִידִים יְחֲסֵי שִׁיוְויוֹן אוֹ אִי שִׁיוְויוֹן, נִיתָן לְהַסְתִיר סִימָנִים אוֹ מִסְפָּרִים.                    הַיְשׂוּמוֹן הוּא נַדְנֵדָה עִם שְׁנֵי דוּבּוֹנִים. שְׁמוֹ:

Number Balance KS1

מְשִׂימָה בְּזוּגוֹת: הַתָלְמִידִים יִבְנוּ תָרְגִילִים, כָּל יֶלֶד יָטִיל זוּג קוּבִּיוֹת וְיִבְנֶה תָרְגִיל, הַיְלָדִים יִכְתְבוּ אֶת הַתָרְגִילִים וְיִבְדְקוּ הַאִם סְכוּם הַתָרְגִילִים שָׁוֶוה אוֹ ֹלֹא.
לְסִיכּוּם: תִרְגוּל שֶׁל הַיְלָדִים בְּזוּגוֹת עִם הַיְשׂוּמוֹן.
ĉ
משתמש לא ידוע,
29 באפר׳ 2013, 2:41
ć
משתמש לא ידוע,
29 באפר׳ 2013, 2:41