חזון


אורח החיים של ביה"ס, משלב בתוכו את תוכנית "מנהיגות להצלחה"

ואת השעות של "אופק חדש".

במסגרת שעות "אופק חדש" יינתנו בביה"ס שעות רבות של שעות הוראה פרטניות המיועדות למפגשים עם תלמידים בקבוצות קטנות.

מפגשים אלה תורמים רבות לתלמידים בתחום הלימודי ובתחום האישי – חברתי , כפי שתרמו על פי דיווח של התלמידים והמורים בשנה שעברה.

בי"ס "פסגות" ממשיך השנה בתהליכי הוראה – למידה סביב הערך "מנהיגות", התלמידים ימשיכו ללמוד בקבוצות מנהיגות על-פי תחומי העניין שיבחרו לעצמם.

"מרכז המנהיגות" אשר נפתח בביה"ס משמש כמרכז לדיונים, כנסים, אירועים ומפגשים בנושאי מנהיגות.

לביה"ס יש חזון אשר נכתב ע"י הצוות החינוכי:

חזון ביה"ס

ביה"ס "פסגות" שואף לטפח מנהיגים, תוך פיתוח כישורי מנהיגות בקרב מוריו ותלמידיו.

ביה"ס הינו בית לימוד וחינוך המעודד צמיחה אישית וערכית בסביבה משתנה ומתוקשבת.

ביה"ס מטפח ומחנך לאהבת הארץ ולהכרת מורשת ישראל.


חזון תקשוב

בית ספרנו "פסגות", מקדם מנהיגות ומעודד צמיחה אישית וערכית בקרב מוריו ותלמידיו. 
בית הספר שם לו למטרה להוביל שינוי ולהטמיע תרבות של התמקצעות וחדשנות בתחום התקשוב. 
בית הספר מטפח כישורי מנהיגות בקרב אוכלוסייה הטרוגנית, בסביבה משתנה ומתוקשבת באמצעות פדגוגיה חדשנית למען יצירת שוויון הזדמנויות. 
פורטל בית הספר מהווה תשתית ליצירת יחסי גומלין בין תלמידים, מורים והורים ומאפשר רצף למידה בין הכיתה לבית. 
כל בוגרי בית הספר רוכשים מיומנויות מחשב ומידע ועושים בהן שימוש מושכל ומותאם.